Marketing: Instrumenty marketingu

Marketing: Instrumenty marketingu więc convenience, cost
www.bryk.pl – źródło

Marketing jest pojęciem na chwilę obecną bardzo szerokim i niesamowicie silnie rozwijającym się. Posiada on natomiast ściśle określone, od dawien dawna wykrystalizowane i niezmieniające się wręcz instrumenty, pozwalająca na jego silny rozwój. Przykładem takiego instrumentu marketingowego jest zbiór rozmaitych czynników, które wszystkie razem kreują tak zwany marketing mix. Mówi się między innymi o niesamowicie istotnej koncepcji 4P a więc product – produkt, price – cena, place – dystrybucja, miejsce oraz promotion – działania promocyjne. Dzięki dynamicznemu rozwojowi marketingu doszło także do ujęcia w tej popularnej i od dawien dawna znanej koncepcji 4P jeszcze jednego, istotnego wręcz na dzień dzisiejszy nadrzędnego czynnika, a więc people – ludzie.

Marketing: Instrumenty marketingu dzisiejszy nadrzędnego
www.podrecznik.edugate.pl – źródło

Do tego niektórzy specjaliści z zakresu marketingu dokładają także proces – czyli proces oraz physical evidence a więc świadectwo materialne. Koncepcja, jaką także się wyróżnia jest koncepcja 4 C – wartość dla klienta, customer value, wygoda nabywania a więc convenience, cost czyli koszt oraz communication a więc komunikacja.

Artykuł napisał: