Gigapan.pl

Marketing

Marketing: Strategia marketingu

Marketing: Strategia marketingu osiągnięcia celów

images.slideplayer.pl – źródło

Każda firma, która za wszelką cenę chce wyrobić sobie pozytywny wizerunek wśród potencjalnych klientów, powinna przede wszystkim zdecydować się na podjęcie i opracowanie ściśle ustalonej strategii marketingowej. Jest to swego rodzaju koncepcja, jaka stanowi plan działań danego podmioty gospodarczego zbliżający do osiągnięcia określonych celów, jakie firma, osoba czy przedsiębiorstwo zamierzają osiągnąć.http://www.serwis-pc.org.pl/rumia.php Jest to swego rodzaju wizerunek działań oraz zbiór poglądów na temat sposobów osiągnięcia celów przez dany podmiot gospodarczy. W dobrze sformułowanej strategii marketingowej przede wszystkim chodzi o to, aby należycie wykorzystywać zasoby istniejące na rynku oraz korzystać z określonej wiedzy w celu wypromowania czy to towaru danego typu czy też określonego rodzaju usługi.

Artykuł napisał: www.subtex.pl/druk-sublimacyjny/